Sponsors

Sponsors of the ALLIANCE for KIDS

Social responsibility as part of the corporate philosophy

AKI_logo-seimo AKI_logo-bhslinz AKI_logo-rk(1)
AKI_logo-oeamtc AKI_logo-frischeis AKI_logo-austrian
AKI_logo-atteneder AKI_logo-raiba-meine-bank AKI_logo-bfi
AKI_logo-asb(2)